Oprichting
Oorsprong 39e FOS
Het 39e FOS ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog, in februari 1943. In die tijd werd België bezet door de Duitsers. Alle bijeenkomsten en samenscholingen met meer dan drie personen waren verboden; zo ook voor scoutsbewegingen. Onder dergelijke omstandigheden werd onze eenheid gesticht. Omwille van de gelijke omstandigheden in het bezette België tijdens de Tweede Wereldoorlog en het bezette bezette Gallië in de 1e eeuw v.C. door Julius Caesar, noemden ze zich naar één van die Gallische stammen, namelijk de Menapiërs. Hun stam kreeg de naam de ‘Stam van het Moeras’.
Na de oorlog
Scouting kende dadelijk na de bevrijding een enorme bloei. Van een twingtigtal leden na de bezetting groeide de groep uit tot wel 100 leden in het begin van 1945. In 1944 vond het eerste (kleine) kamp plaats in Sint-Kruis en in de lente van 1945 greep ook het eerste grote kamp in de bossen van Baron de Schietere de Loppem plaats. In de loop van de volgende jaren groeide het aantal leden en ontstond er een probleem voor de oudere scouts (16-18 jaar). Zo werd voor het eerst een seniorpatrouille opgericht. 
Groeipijnen
Materiaal
In 1946 kregen de verkenners de toelating te gaan kamperen op het domein van het kasteel te Argenteuill, ergens in de streek van Terhulpen. Dit was een omheind domein dat in gebruik was genomen door het Engelse leger. Langs beide zijden van de inrijlaan stond een twee meter hoge en anderhalve meter brede muur van opgestapelde, lege munitiekisten. De verantwoordelijke mocht geen toelating geven om er enkele van mee te nemen, maar liet wel verstaan dat niemand wist hoeveel er juist waren. Vandaag de dag is een klein aantal van deze kisten nog in gebruik bij het 39ste.
Moeilijke jaren
Vanaf 1951 verdwenen veel scoutsverenigingen in Vlaanderen. Het 39e en het 49e uit Brugge werden uit gebrek aan leiding samengevoegd. Pas in 1957, tijdens de viering van de 100ste verjaardag van de geboorte van Baden Powell ging het weer bergopwaarts met de werking. Voor de viering verzamelden 30.000 padvinders en gidsen zich in het Drie-Linden Stadion te Bosvoorde. Dat was ook reden om de OP WEG nieuw leven in te blazen. In 1965 tekende zich een dieptepunt voor het 39ste. Er waren zo weinig leden dat er gedurende ruim een jaar geen verslagen van leidersvergaderingen opgemaak werden! In 1966 werd het 39e een gemengde eenheid: het 34e werd opgenomen. Het ging dan langzaam de betere kant op. In 1967 deed de huidige blauw-rode das van het 39ste zijn intrede.
Grote bloeiperiode
Vanaf 1970 groeit het ledenaantal weer gestaag: het ledenaantal wordt verdubbeld en in 1971 waren er al 90 leden mee op kamp. Dat was ook het jaar dat het 39ste het lokaal in de Mortierstraat ging gebruiken. In maart 1973 werd het 30-jarige bestaan van de eenheid gevierd: een groots stadspel voor de takken, een officiele ontvangst op het stadhuis en een feestmaal in restaurant ‘La Sirène d’Or’, waar 80 oud-scouts aanwezig waren. Op 22 februari 1974 werd een grote Bonte Avond voor de ouders en de leden georganiseerd. Dit was de voorloper voor het mosselsouper en het huidige kippenfestijn. In 1975 was de eenheid uitgebouwd tot een van de sterkste eenheden van FOS. Vanaf 1979 werd bij het 39ste voor het eerst een gemengde werking voor verkenners/gidsen met gemengde patrouilles ingevoerd.
Sindsdien bleef onze eenheid groeien. In 1985 werd er een extra tak toegevoed voor de jongste Menapiërs: de Bevers. In 2004 zagen de Wolven het levenslicht en werden we verplicht wachtlijsten voor alle takken in te voeren. Tussenin werd nog de 60ste verjaardag van de eenheid gevierd in aanwezig van heel wat oud-leden en leden. En in 2007 deelde onze eenheid mee in de pret en de festiviteiten voor het eeuwfeest van de scoutsbeweging. JV/G’s, V/G’s en Seniors namen van 27 tot 29 april 2007 met hun leiding deel aan KAMP100 van FOS Open Scouting in Hoeilaart. Een gigantisch groot kamp voor 2000 Fossers! Op 29 april trokken alle takken naar Brussel voor JamBE, een dag vol spel, plezier en scouting met als klap op de vuurpijl een spetterend slotspektakel in het Koning Boudewijnstadion in aanwezigheid van o.a. ZKH Prins Filip, ZKH Prinses Mathilde en de toenmalige eerste minister Guy Verhofstadt. Er namen ruim 100.000 scouts van Belgie deel aan dit evenement!
Steuncomité en lokalen
Al vanaf 1942 waren er vrijwilligers die zich om de scoutsbeweging in Brugge bekommerden. Zij vormen de oorsprong van ons Steuncomité. Hoewel er geen vaste samenstelling van een comité was, werd er regelmatig vergaderd en ook geld ingezameld. Pas begin 1960 wordt dit los werkende comité ontbonden en gelijktijdig een nieuw comité opgericht. Dit nieuwe comité maakt werk van het verkrijgen van een nieuw lokaal. Er blijkt opnieuw geen schot in de zaak te zitten, totdat in 1971 hetSteuncomité door ouders van leden wordt overgenomen. Het lokaal aan de Mortierstraat werd in 1972 plechtig in gebruik genomen.

In 1977 richtte dit Steuncomité een vzw op om het materieel en de lokalen beter te beheren. Datzelfde jaar werd een aanvraag voor een eigen terrein bij de Stad ingediend. Op 18 september 1982 was de opening van het lokaal De Menapiër een feit. Op 17 december 1983 wordt voor de eerste keer het Kerstfeest in het KA te Assebroek ingericht. Van toen af aan werd dit feest het jaarlijkse mosselsouper (huidige kippenfestijn) genoemd. Bij die gelegenheid werd ook het 40-jarige bestaan van de eenheid gevierd. In de periode 1986-1987 werd een een vergaderlokaal voor de seniors, leiding en stam (oude Barak) en een tweede lokaal aan de Sint Jansdreef gerealiseerd.
Het ledenaantal van de eenheid bleef gedurende de jaren ’90 gestaag stijgen en zorgde ervoor dat het Steuncomité bij het begin van het nieuwe millenium het initiatief nam om nog een nieuw lokaal neer te poten naast de reeds bestaande aan de Sint-Jansdreef. In 2003 startte de aannemer met de werken en op 4 september 2004 werd het ‘Nieuw lokaal’ in aanwezigheid van Burgemeester Patrick Moenaert en Schepen van Jeugd Lieve Mus plechtig geopend. Diezelfde politici waren ook aanwezig op de plechtige opening van ons jongste lokaal ‘De Kameel’ op 8 mei 2010. Hiervoor werd het bestaande lokaal uit de periode 1986-1987 afgebroken.
Klaar voor de toekomst
Vandaag mogen we uitermate trots zijn op onze grote eenheid. Het ledenaantal stagneert reeds een aantal jaar rond de 300 (door onze het vastzetten van max. aantal leden per tak), waarmee we bij de grote eenheden van FOS gerekend kunnen worden.

Het lokalencomplex in de Sint-Jansdreef mag gezien worden, dit door de jarenlange inspanningen van vele vrijwilligers. Anderzijds dringen er zich steeds opnieuw ernstige lokalenrenovaties op. Voor een Steuncomité is er altijd wel werk aan de winkel!

Onze sterke eenheid bloeit nog steeds verder open en we evolueren mee met de tijd. Onze beste tijden liggen voor ons!Referte: 50 JAAR OPEN SCOUTISME TE BRUGGE 1943 – 1993
Met dank aan Valk (André Marchand) (†)