zomerkamp 2020: veiligheidsvoorschriften
 
Wie mag mee op kamp?
We nemen het liefste iedereen mee op kamp! Maar het moet wel veilig zijn.
 
Ziek voor de start van het kamp?

Indien uw zoon of dochter tot vijf dagen voor het kamp ziek is of ziek was kunnen zij helaas niet mee op kamp. In dat geval vragen we ook om de eenheidsleiding hiervan op de hoogte te stellen.

Deze regel geldt uiteraard voor iedereen die betrokken is bij het kamp, van gastjes tot leiding en kookploeg.
 

Risicogroepen?

Het gaat voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar, personen met chronische ziektes, diabetes, hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is. Er is een meer gedetailleerde lijst voor kinderen.

Maak je deel uit van een risicogroep? Nog niet meteen panikeren. Je kan meegaan op voorwaarde dat je toestemming krijgt van je (huis)arts. Bezorg deze samen met je medische fiche aan de eenheidsleiding.
 

Afzetten & ophalen
 • Vertrek & ophalen aan het lokaal

We vragen aan alle ouders om een mondmasker te dragen bij het afzetten & ophalen van uw kind. Neem op voorhand afscheid van uw kroost en blijf niet hangen aan het lokaal om uit te zwaaien. Zo kunnen we snel & efficiënt vertrekken. Elke tak (bubbel) zal afspreken op een bepaalde zone van het terrein naast het lokaal (een beetje zoals overgang). Dit wordt samen met de uren van vertrek & aankomst worden later nog gecommuniceerd. Zorg dat uw kinderen weten naar waar ze moeten komen op het terrein bij het vertrek. Zorg dat u bij het afhalen aan het lokaal in de zone staat van de bubbel waar u uw jongste kind in verwacht. Uw oudere kinderen zullen weten dat u daar te vinden bent. Hou afstand van de andere ouders & kinderen. Eenmaal al uw kuikens terug bij u zijn vragen we om zo snel mogelijk te vertrekken.

 • Bevers ophalen in Han-Sur-Lesse

Op zaterdag 8 augustus moeten de bevers om 14u (13u kampuur) afgehaald worden aan de ingang het kampterrein. Ook hier vragen we aan de beverouders om een mondmasker te dragen & het kampterrein niet te betreden. De bevers & de beverleiding zullen naar de ingang van het terrein komen zodat jullie kunnen vertrekken naar huis of een andere bezienswaardigheid in de Ardennen.

wat als er zieken vallen?

Ziek worden op kamp? Dat gebeurt wel vaker, maar dit jaar springen we daar iets anders mee om.
Helaas zal iedereen die ziek wordt het kamp moeten verlaten. Ook al gaat het niet om COVID-19

We volgen het stappenplan van de Ambrassade. Dit is opgesteld in samenwerking met experten en goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad.
Het gaat als volg in z'n werk:

 • We plaatsen de zieke persoon onmiddelijk in quarantaine. Hiervoor voorzien we een speciale, kindvriendelijke plek bij de EHBO-tent.
 • Aan de hand van de symptomenlijst bepalen we of het kan gaan om COVID-19 of niet.
 • We contacteren onmiddelijk de ouders en informeren hen wat er juist gebeurd is, en wat de volgende stappen zijn.
 • De zieke persoon wordt opgehaald aan de ingang van het kampterrein.

Wat met de rest van de bubbel?

Ging het effectief om een geval van COVID-19? Dan moet helaas de hele bubbel waarvan de zieke persoon deel uitmaakte naar huis vertrekken. Anders kunnen zij gewoon voort genieten van het kamp!

Moet echt iedere zieke naar huis?
Spijtig genoeg wel. Dit zal lastig zijn maar dit is ook de huidige realiteit, en ook de enige manier waarop we ons zomerkamp veilig kunnen organiseren.
 

Medische fiche

Vergeet ook zeker niet een medische fiche in te vullen en op te sturen voor het kamp naar Steenbok (Victor Bey, Sentillenhof 11, 8000 Brugge). Dit jaar willen we gezien de omstandigheden zeker alle medische fiches ontvangen hebben voor we op kamp vertrekken.

Behoort je kind tot een risicogroep? Vermeldt dit ook zeker op de medische fiche en voeg de toestemming van de (huis)arts toe.

Dat is dit jaar belangrijker dan ooit!

Op kamp in bubbels
bubbels, bubbels, en nog eens bubbels. Ze vormen de kerngedachte achter een veilig kamp
 
contactbubbels
Op het kamp wordt er gewerkt met contactbubbels, waar maximum 50 personen in zitten. Iedereen die meegaat op kamp zal dus in 1 van die bubbels zitten. Binnen de bubbels is niemand onderhevig aan de social distancing-regels ten opzichte van elkaar en mag er onderling contact zijn. De bubbels mogen echter geen contact hebben met leden uit andere bubbels en/of externen.
De leiding ziet er op toe dat dit nageleefd wordt. Binnen een bubbel verloopt het contact normaal. Je kan samen spelen, eten en slapen zonder een mondmasker te dragen of 1,5 meter afstand te bewaren. Wel wordt intensief contact vermeden. We proberen zo weinig mogelijk op elkaar te liggen, dingen met de mond door te geven, gezichten vlakbij elkaar houden ...
We gebruiken daarbij ons gezond verstand bij het voorbereiden van de activiteiten.

Indien er toch contact nodig is tussen bubbels of met externen, dan houden we ons aan de 1,5 meter afstand regel. We gebruiken een mondmasker en eventueel handschoenen als de afstand niet mogelijk is. Dit voorvallen worden telkens zorgvuldig bijgehouden in het contactlogboek.

Een bubbel per tak
We organiseren heel het kamp op basis van deze contactbubbels. Iedere tak zal zo samen met haar leiding een eigen bubbel vormen. De takleiders zullen steeds ook de verantwoordelijkheid nemen voor hun bubbel en samen met hun leidersteam alles in goede banen leiden.
We rusten de takdorpen dit jaar extra uit met eigen set materiaal en EHBO om contact tussen de bubbels en het doorgeven van materiaal zo veel mogelijk te vermijden.

Om het allemaal wat duidelijker te maken, ook voor de kleinsten onder ons zal elke bubbel op kamp ook gevisualiseerd worden met een kleurencode. Hierdoor kan iedereen materiaal en voorwerpen in hun bubbel-kleur gemakkelijk herkennen als 'veilig' om aan te raken en te gebruiken. 

Wie zit in welke bubbel?
bubbel 1: bevers+ beverleiding (geel)
bubbel 2: felan + felanleiding (rood)
bubbel 3: roukan + roukanleiding (blauw)
bubbel 4: wolven + wolvenleiding (groen)
bubbel 5: JVG's + JVG-leiding (wit)
bubbel 6: VG's + VG-leiding (roze/paars)
bubbel 7: seniors + seniormoderators (zwart)
bubbel 8: stam + materiaalteam + eenheidsleiding (grijs)
bubbel 9: kookploeg (oranje)

 

mondmaskers

Voor de zekerheid en de veiligheid vragen we aan iedereen om een aantal (minimum 5) mondmaskers mee te doen op kamp. Kinderen die +12 jaar zijn (vanaf JVG's dus) worden verwacht een mondmasker te dragen bij contact met externen (vb. de buschauffeur, iemand op dagtocht, ...).

contactlogboek

Indien er toch contact is met iemand van buiten de bubbel, dan wordt dit opgeschreven in een contactlogboek. Zo kan er steeds getraceerd worden welke bubbel (on)rechtstreeks contact heeft gehad met iemand anders in het geval van een zieke. Elke bubbel heeft zijn eigen logboek. Deze logboeken zullen tot 1 maand na het kamp bijgehouden worden in functie van tracering in het geval van een besmetting.

Wat bij contact met externen?

 • Contact met externen (de boer, dorpsbewoners, leveranciers, ...) proberen we in eerste instantie zoveel mogelijk te vermijden.
 • Indien social distancing niet steeds mogelijk is wordt er wel altijd een mondmasker gedragen, zoveel als mogelijk een afstand van min.1,5m gehouden en eventueel handschoenen gedragen.
 • Altijd neerschrijven in het contactlogboek

Wat bij contact met iemand uit een andere bubbel?

 • Het is cruciaal om bubbels apart te houden tijdens het kamp. Ook de leiding gaat ’s avonds niet naar een andere bubbel.
 • Is er per ongeluk toch contact dan wordt dit in het contactlogboek genoteerd.

 

hygiëne

Op kamp zullen we een vaste routine hanteren waarbij de handen gewassen worden voor en na iedere activiteit, elke maaltijd (inclusief tussendoortjes), bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten, bij niezen of hoesten en na elk toiletbezoek.

We zullen ons zoveel mogelijk aan volgende regels houden, waarvan sommige ons reeds bekend voorkomen van tijdens de quarantaineperiode:

 • Na het gebruik van papieren zakdoekjes werpen we ze direct weg in een vuilnisbak.
 • We verluchten regelmatig de gebruikte tenten.
 • Hoesten en niezen in de elleboog.
 • Vaak gebruikte tentflappen laten we zoveel mogelijk open staan. Zo vermijden we dat ze te vaak aangeraakt worden.
 • We verdelen het materiaal onder de bubbels zodat elke bubbel haar eigen veilig materiaal kan gebruiken. Als materiaal toch van de ene naar de andere bubbel gaat, worden contactoppervlakken grondig gereinigd of 3 volledige dagen buiten omloop gelaten en niet aangeraakt.
 • De kookploeg draagt mondmaskers en handschoenen bij intensief kookwerk en het verdelen van het eten. Er wordt nauwlettend in de gaten gehouden welke potten en pannen aangeraakt worden door andere bubbels en indien nodig ontsmet of aangeraakt met handschoenen.

rust
Voldoende uitgerust zijn is cruciaal voor een goeie weerstand. Hoewel we houden van het uitgeputte gevoel na een zomerkamp, nemen we de siëstas en nachtrust van iedereen op het kampterrein dit jaar nog serieuzer en doen we het af en toe ook wat rustiger aan.
Na het kamp
terug naar huis

Ook het terugkeren naar onze thuisbasis zal met de bussen verlopen. We vragen vriendelijk om niet te blijven praten en direct naar huis te vertrekken wanneer u uw kind komt ophalen, om zo weinig mogelijk risico te hebben.
De uren waarop de bussen zullen toekomen worden later nog gecommuniceerd.

nieuwe contacten

Op kamp worden alle gevallen genoteerd van bubbels die toch contact hebben gehad met een andere bubbel of externe persoon in een contactlogboek.
Indien er achteraf blijkt dat er een besmetting gebeurd zou zijn op het kamp, dan wordt de eenheidsleiding daarvan op de hoogte gebracht door de overheid. Zij zullen dan vragen naar ons contactlogboek. In het geval van een besmetting op kamp worden alle ouders ook op de hoogte gebracht. In dit geval raden we de deelnemers aan om gedurende 1 week geen bezoek te brengen aan mensen uit risicogroepen. Indien er geen besmetting was op kamp, zijn er geen bijkomende maatregelen nodig.

Nog vragen?
Zijn sommige zaken nog niet helemaal duidelijk? Neem zeker ook eens een kijkje in de jeugdwerkregels van de Ambrassade. Dit is een overzicht van alle wettelijk verplichte maatregelen en adviezen van de jeugdsector die van kracht zijn tijdens de zomerkampen.
Deze vormen het vertrekpunt voor de organisatie van ons kamp.

Je kan ons ook steeds contacteren met vragen en bezorgdheden op