Attesten
 
Wie, wat, waar?
Een beknopte uitleg rond wat elk ziekenfonds aanbiedt.
 
Christelijke mutualiteit

De CM draagt met hun CM-fit & fun voordelen bij in de kosten van verschillende vrijetijdsbestedingen. Ze steunt actieve kinderen en jongeren met een tegemoetkoming van maximaal 20 euro per jaar voor o.a. lidgeld voor jeugdverenigingen en vakantiekampen.


Bond moyson

Bond Moyson draagt bij in de kosten met een tegemoetkoming van 15 euro per jaar voor sportkampen en kampen georganiseerd door jeugdverenigingen als chiro, scouts, Joetz, Jeugddienst Bond Moyson, ...


Liberale mutualiteit

Jongeren van 2 tot en met 18 jaar die tijdens de zomervakantie deelnemen aan een vakantie in binnen- of buitenland krijgen een tussenkomst van 2 euro per overnachting, tot 10 overnachtingen of 20 euro per jaar.

Onafhankelijk ziekenfonds

Bij het onafhankelijk ziekenfonds krijg je tot 5 euro per dag, per kinderbijslaggerechtigd kind terug (maximaal tien dagen per kalenderjaar). Je kan deze tussenkomsten ook gebruiken voor sportkampen.


Vlaams Neutraal ziekenfonds
Ook bij het Vlaams neutraal ziekenfonds krijg je een kampvergoeding voor kinderen tot en met 18 jaar: maximum 30 euro per kalenderjaar.
De kampvergoeding geldt voor bos-, sneeuw- en zeeklassen, jeugd-, sport-, computer- en taalkampen, schoolreizen, speelpleinwerking en het lidgeld van een erkende jeugdvereniging.

Partena ziekenfonds

betaalt per kalenderjaar maximum 40 euro voor meerdaagse activiteiten. Dit geldt voor sportkampen, jeugdbewegingskampen, speelpleinwerking, ... of meerdaagse activiteiten zonder overnachting. (1 sportdag komt niet in aanmerking!)

Wie-wat-waar
Paaskamp 2023
Via FOS Open Scouting bieden we een deelnamebewijs aan van het voorbije paaskamp dat zou moeten volstaan bij elk ziekenfonds. Indien dit toch niet het geval zou zijn, laat ons dan gerust iets weten!
 
Zomerkamp 2023
Via FOS Open Scouting bieden we een deelnamebewijs aan van het voorbije zomerkamp dat zou moeten volstaan bij elk ziekenfonds. Indien dit toch niet het geval zou zijn, laat ons dan gerust iets weten!
 
Lidgeld 2023 - 2024
Via FOS Open Scouting bieden we een deelnamebewijs aan van het huidige scoutsjaar dat zou moeten volstaan bij de ziekenfondsen die een tegemoetkoming aanbieden op het inschrijvingsgeld. Indien dit toch niet het geval zou zijn, laat ons dan gerust iets weten!
 
Fiscale attesten
Inschrijvingsgeld van een kamp inbrengen in de belastingen? Het kan!
 
Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen jonger dan 14 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Sinds 2005 geldt dit ook voor opvang op kampen door het jeugdwerk. Let op! Lidgeld komt hiervoor niet in aanmerking.

Indien je een attest wenst, kan je hiervoor de eenheidsleiding contacteren via .
Fiscale-attesten