de Stam
 
Programma
Escape room (Springbok, Steppelemming, Sneeuwstormvogel & Steltral)
11 apr - Middag
Zeepkistenrace (Moeriki & Steltral)
25 apr - Middag
Stamweekend (1ste jaars)
1, 2, 3 mei
Eenheidsdag
16 mei - Middag
Gay-taarten-cocktailspel (okapi, tortel en simia)
6 jun - Middag