drugs- en alcoholbeleid
 
goede vrienden & afspraken
Onze eenheid heeft duidelijke afspraken omtrent het gebruik van alcohol, tabak en andere drugs en leeft deze na. Eventuele sancties bij het overtreden worden altijd door eenheidsleiding opgelegd. Dit kan gaan van een werkstraf tot schorsing van een of meerdere activiteiten, een kamp of permanent. 

ALCOHOL
  • Tot en met VG’s geen bezit of gebruik van alcohol. Evenwel onder invloed naar de activiteit komen is niet toegelaten.
  • Seniors en leiding maken zelf duidelijke afspraken.
 
TABAK
  • Tot en met JVG’s geen bezit of gebruik van tabak
  • VG’s roken niet tijdens activiteiten. Tijdens een kamp worden duidelijke afspraken gemaakt.
  • Seniors en leiding maken zelf duidelijke afspraken.
 
DRUGS
  • Er is een nultolerantie bij alle leden voor bezit, gebruik, onder invloed zijn, doorgeven en dealen van illegale drugs.