kookhulp gezocht!
 
bikke bikke bik!
Ook dit jaar kan je weer deel uitmaken van onze kookploeg voor paas- en zomerkamp.
 
Tussen de soep en de patatten
Ieder jaar opnieuw zoeken we ouders of sympathisanten die graag deel willen uitmaken van onze kookploeg. Dit geweldig team staat op paaskamp en/of zomerkamp klaar om 300 mondjes te voeden. Voor paaskamp zoeken we een team van +- 10 mensen die in een grootkeuken alle takken van eten voorziet voor 4 dagen. Voor een zomerkamp zoeken we +- 16 mensen die in een zelf uitgebouwde keuken op onze weide aan de slag willen gaan gedurende 5 of 10 dagen. Deze hulp kunnen we goed gebruiken zodat de leiding zich volledig kan focussen op hun takwerking!

Wie graag mee wil helpen op één van de kampen (of beide!) kan door te mailen naar . Vermeld in je mail zeker voor welk kamp (paas- of zomerkamp) je wenst te koken, welke periode(s) je kan, wat je kan bijdragen, & wat je motiveert om mee te willen gaan koken.

Zomerkamp vindt plaats van 7 tot en met 17 augustus. Het eerste deel loopt van de start van het kamp tot en met de bezoekdag (12 augustus), het tweede deel loopt vanaf de bezoekdag tot en met het einde van het kamp.

Ondanks de geweldige tijd op kamp, heeft de kookploeg ook een drukke daginvulling. Daarom hebben wij ook liever niet dat er kleine spruitjes mee zijn met de kookploeg.
Ons recept
Uit ervaring weten we dat vooral zomerkamp populair is voor kookouders en dat we hierdoor soms mensen moeten weigeren. Als er na 6 februari meer potentiële kookouders zijn dan het aantal dat nodig is, dan stelt de eenheidsleiding in samenspraak met de chefs een mooie mix samen van ervaring, jong keukengeweld, & gemotiveerde vrijwilligers. 
Naast het lekkere eten en de toffe bende is ook een goede ouder-integratie van groot belang. Met dit doel willen we nieuwe ouders of minder bekende ouders laten kennis maken met onze werking, de leiding en het steuncomité a.d.h.v. een geweldig kookavontuur! Om dit doel te bereiken past de eenheidsleiding een kleine selectieprocedure toe (indien nodig). Dit recept is transparant, daarom lichten we even kort de criteria toe waarop de selectie gebaseerd wordt.

Over het algemeen zoeken we een combinatie van ervaren kookouders en nieuwe kookouders. Als deze combinatie is gevonden gaan we na of we met deze mensen het volledig kamp kunnen bemannen (beschikbaarheid). Aansluitend zijn we op zoek naar gemotiveerde mensen die de handen uit te mouwen willen steken, vroege vogels die niet bang zijn van hongerige kindjes, fysieke krachten om kilo's aardappelen te heffen en teamspelers die liefst niet teveel op de bank zitten. Kortom, de beste ouders die zich willen inzetten voor alle kindjes, groot en klein, van De Menapiërs! We zijn op zoek naar (zomerkamp):
  • 4 personen die deel 2 van het kamp meekunnen
bikke-bikke-bik