Lid worden
 
Inschrijvingssysteem
Onze eenheid bloeit als nooit tevoren en ondertussen tellen we meer dan 350 actieve leden. Hier zijn we best trots op en we koesteren onze naam als kwaliteitsvolle Brugse scouts. Om echter niet uit onze voegen te barsten komen er enkele systemen kijken bij onze inschrijvingen.
 
algemene inschrijvingsinfo
Al enkele jaren stellen we vast dat de interesse in onze werking het aanbod ruim overstijgt. Ouders kwamen steeds vroeger aanschuiven om een plek te verwerven voor hun kind. We hebben persoonlijk moeite met het jaarlijks vervroegen van de aanschuifrijen, want dit veroorzaakt een hoop praktische problemen waar we het hoofd niet aan kunnen bieden. Ouders die zich niet kunnen vrij maken om in de rij te staan waren hiervan de dupe.

wachtlijsten
Het maximum aantal plaatsen per geboortejaar in onze werking houden we op 20 plaatsen
Indien er al 20 kindjes voor een bepaald geboortejaar zijn ingeschreven, dan kom je op de wachtlijst te staan. Door ons grote ledenaantal zijn we al vele jaren genoodzaakt om dit wachtlijstsysteem te hanteren. Per geboortejaar kunnen maximaal 10 kinderen op de wachtlijst staan. Uit ervaring hebben we immers gemerkt dat voorbij nummer 10 de kans zo goed als onbestaand is dat men het komende scoutsjaar kan starten. We willen niemand valse hoop geven.

We houden twee inschrijvingsdagen: één in mei en één in augustus.

Op de inschrijvingsdag in mei (25/05/2024 14-16u) bieden we de kans om vroeger in te schrijven aan:
  • broertjes en zusjes van leden
  • kindjes van oud-leiding
  • kindjes uit de Sint-Jansdreef, Peter Benoitlaan, Hans Memlinglaan, Pieter de Conincklaan, Lange Vesting, Leemputten, Hovenierslanden en Jan Breydellaan

Na deze dag worden de vrije plaatsen van alle geboortejaren & het aantal vrije plaatsen op de wachtlijsten via de website meegedeeld met het oog op de inschrijvingsdag in augustus.

Op de inschrijvingsdag in augustus (Datum volgt) registreren we alle andere inschrijvingen. Wie de inschrijfdag in mei miste wordt op deze dag gelijk behandeld als de anderen. Na deze dag worden de vrije plaatsen van alle geboortejaren & het aantal vrije plaatsen op de wachtlijsten via de website meegedeeld met het oog op de inschrijvingsdagen van het volgende jaar.

Voor beide dagen vragen we om fysiek aanwezig te zijn. Indien jullie als ouder(s) niet aanwezig kan/kunnen zijn is een grootouder, tante, nonkel die in bezit is van alle nodige informatie even welkom.
Inschrijven via mail  is dus niet mogelijk!

Buiten deze dagen zetten we niemand op de lijst. Dit om het voor ons en voor jullie eenvoudig, overzichtelijk en eerlijk te maken en te houden.

Inschrijven kan enkel voor kinderen die 5 jaar worden voor of op 31 december 2023.
lotingssysteem
Omdat we streven naar een eerlijke manier, waarbij iedereen dezelfde kans heeft om lid te worden, schakelden we sinds enkele jaren over naar een lootsysteem. De gegevens worden genoteerd, maar de volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de garantie van inschrijven. Vroeg komen aanschuiven heeft dus geen zin.

De loting gebeurt 's avonds, wanneer alles duidelijk binnengekomen en verwerkt is. We starten met alle namen van de vrije plaatsen te loten, daarna worden volgens hetzelfde systeem de 10 plaatsen van de wachtlijst opgevuld, waarbij de volgorde wordt bepaald door de volgorde van trekking. Waren er geen vrije plaatsen en stonden er reeds personen op de wachtlijst, dan behouden die personen uiteraard hun plaats en worden de overige plaatsen via loting verder opgevuld. Iedereen wordt tenslotte persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn/haar situatie.

We hopen dat iedereen begrip kan tonen voor de situatie en zich kan vinden in onze werkwijze. Onze dank daarvoor.
Twijfel niet om uw vragen te stellen via .

kostprijs

De kostprijs van een scoutsjaar verschilt van vereniging tot vereniging. In scoutsjaar 2022-2023 zijn dit de prijzen die we hanteren:

  • Lidgeld: €65 (bevers, welpen & wolven betalen €15 meer, voor de 4-uurtjes tijdens het jaar)
  • Paaskamp: €65 (alle takken) / €45 (leiding)
  • Zomerkamp: €170 (alle takken behalve bevers) / €110 (bevers & stam) / €115 (leiding) (prijzen onder voorbehoud)

Voor sommigen is de kostprijs van een scoutsjaar niet vanzelfsprekend. Er zijn echter een aantal manieren om de kostprijs te drukken, zodat we aan zoveel mogelijk kinderen leuke zaterdagen & kampen kunnen bieden! 

Inschrijvingssysteem
Inschrijvingsdagen
We hebben een reguliere inschrijvingsdag in augustus en bieden een kans aan broers/zussen, kinderen van oud-leiding & kinderen uit aangrenzende straten om zich reeds in mei in te schrijven. 
 
inschrijvingsdag broers/zussen, kinderen oud-leiding & kinderen aangrenzende straten
Enkel op 25 mei 2024 (14-16u in ons lokaal de Menapiër) bieden we de kans om vroeger in te schrijven aan:
  • broertjes en zusjes van leden
  • kindjes van oud-leiding
  • kindjes uit de Sint-Jansdreef, Peter Benoitlaan, Hans Memlinglaan, Pieter de Conincklaan, Lange Vesting, Leemputten, Hovenierslanden en Jan Breydellaan

Alle andere kindjes kunnen zich bij de Menapiërs inschrijven op Datum volgt (na zomerkamp).
Wanneer broers en zussen, kinderen van oud-leiding of kinderen uit de aangrenzende straten niet op deze dag ingeschreven worden, dan is er geen voorkeursbehandeling meer. Op tijd inschrijven is nodig om duidelijk te kunnen zijn naar mogelijk nieuwe leden.

Deze extra inschrijvingsdag biedt enkel voordeel als vervroegde inschrijvingsmogelijkheid en resulteert niet tot voorrang binnen de reeds bestaande wachtlijsten. De gegevens worden op deze dag genoteerd, maar de volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de garantie van inschrijven. Vroeg komen aanschuiven heeft dus geen zin.

Voor het jongste beverjaar (leeftijd 5 jaar) hebben we op de inschrijvingsdag in mei 20 vrije plaatsen. We verwachten niet dat dit vol zal zitten op deze dag. Indien dit wel zo is gaan we ook voor dit jaar over tot een loting voor de beverplaatsen en wachtplaatsen.
inschrijvingsdag nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen inschrijven op Datum Volgt (na zomerkamp) van 10u tot 12u in ons lokaal (de Menapiër). Bij teveel leden komen ze op een wachtlijst te staan.
De gegevens worden op deze dag genoteerd, maar de volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de garantie van inschrijven. Vroeg komen aanschuiven heeft dus geen zin.

Inschrijven kan enkel voor kinderen die 5 jaar worden voor of op 31 december 2023. Kindjes kunnen pas naar de scouts komen eens ze 5 jaar zijn. Het kan dus zijn dat uw zoon of dochter is ingeschreven, maar pas na een aantal weken effectief naar de activiteiten mag komen!

Heb je vragen of zijn er zaken onduidelijk, dan kan je deze altijd mailsgewijs stellen via .
Inschrijvingsdagen
Vrije plaatsen

Deze lijst is al met de leeftijden voor volgend scoutsjaar, de kinderen van 2019 schrijven zich dus in voor het jaar 24-25. We streven naar 20 kindjes per volgjaar. Wanneer deze plaatsen gevuld zijn leggen we een wachtlijst aan die strikt wordt (op)gevolgd en maximaal 10 leden telt.

25 MEI 2024 inschrijvingen broertjes/zusjes en buurtbewoners.
 

Geboortejaar Tak                     # vrije plaatsen # reeds op wachtlijst  
2019 Bevers 20 0  
2018 Bevers 0 0  
2017 Welpen 0 8  
2016 Welpen 0 10 (volzet)  
2015 Welpen 0 7  
2014 Wolven 0 5  
2013 Wolven 0 11 (volzet)  
2012 JVG 3 2  
2011 JVG 0 4  
2010 VG
3
0  
2009 VG 3 0  

Laatste update: 20/04/2024