Lid worden
 
Inschrijvingssysteem
Al enkele jaren stellen we vast dat de interesse in onze werking het aanbod ruim overstijgt. Ouders komen steeds vroeger aanschuiven om een plek te verwerven voor hun kind. We hebben persoonlijk moeite met het jaarlijks vervroegen van de aanschuifrijen, want dit veroorzaakt een hoop praktische problemen waar we het hoofd niet aan kunnen bieden. Ouders die zich niet kunnen vrij maken om in de rij te staan zijn hiervan de dupe.

Na veel wikken en wegen hebben we een nieuw inschrijvingssysteem uitgewerkt, waarbij we ons lieten inspireren door ‘192e FOS De Wouw’ uit Gent. Voortaan doen we de inschrijvingen volgens het model dat hieronder staat beschreven.

Het maximum aantal plaatsen per geboortejaar houden we op 20. Voortaan stellen we wel een maximum van 10 op het aantal plaatsen in de wachtlijst. We merkten de voorbije jaren namelijk dat het haast onmogelijk is voor iemand na plaats 10 om na enkele jaren lid te worden. We willen niemand valse hoop geven.

We behouden onze twee inschrijvingsdagen: één in mei en één in augustus.

Op de inschrijvingsdag in mei (25/05/2019 10u00-12u00) bieden we de kans om vroeger in te schrijven aan:
  • broertjes en zusjes van leden
  • kindjes van oud-leiding
  • kindjes uit de Sint-Jansdreef, Peter Benoitlaan en Jan Breydellaan
Na deze dag worden de vrije plaatsen van alle geboortejaren via de website meegedeeld met het oog op de inschrijfdag in augustus.

Op de inschrijvingsdag in augustus (24/08/2018 10u00-12u00) registreren we alle andere inschrijvingen. Wie de inschrijfdag in mei miste wordt op deze dag gelijk behandeld als de anderen.

Omdat we streven naar een eerlijke manier, waarbij iedereen dezelfde kans heeft om lid te worden, schakelen we vanaf dit jaar over op een lootsysteem. De gegevens worden genoteerd, maar de volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de garantie van inschrijven. Vroeg komen aanschuiven zal dus geen zin meer hebben.

De loting gebeurt 's avonds, wanneer alles duidelijk binnengekomen en verwerkt is. We starten met alle namen van de vrije plaatsen te loten, daarna worden volgens hetzelfde systeem de 10 plaatsen van de wachtlijst opgevuld, waarbij de volgorde wordt bepaald door de volgorde van trekking. Waren er geen vrije plaatsen en stonden er reeds personen op de wachtlijst, dan behouden die personen uiteraard hun plaats en worden de overige plaatsen via loting verder opgevuld. Iedereen wordt tenslotte persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn/haar situatie.

Elke verandering brengt ongemakken met zich mee. We hopen dat iedereen begrip kan tonen voor de situatie en zich kan vinden in onze nieuwe werkwijze. Onze dank daarvoor.
Twijfel niet om uw vragen te stellen via .
Inschrijfdag broers/zussen, kinderen oud-leiding, kinderen aangrenzende straten
Op de inschrijvingsdag van 25 mei 2019 (10u00-12u00 in ons lokaal de Menapiër) bieden we de kans om vroeger in te schrijven aan:
  • broertjes en zusjes van leden
  • kindjes van oud-leiding
  • kindjes uit de Sint-Jansdreef, Peter Benoitlaan en Jan Breydellaan
Alle andere kunnen zich bij de Menapiërs inschrijven op 24 augustus 2019.

Deze extra inschrijvingsdag biedt enkel voordeel als vervroegde inschrijvingsmogelijkheid en resulteert niet tot voorrang binnen de reeds bestaande wachtlijsten.

Inschrijven kan enkel voor kinderen die 5 jaar worden tussen 1 september 2019 en 31 december 2019 of die al ouder zijn.

De gegevens worden op deze dag genoteerd, maar de volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de garantie van inschrijven. Vroeg komen aanschuiven heeft dus geen zin.Voor geboortejaren waarvan alle plaatsen vol zitten wordt de volgorde op de wachtlijst bepaald volgens een loting van de namen. De personen die zich reeds op deze wachtlijst bevonden, behouden uiteraard hun plaats, de overige plaatsen worden opgevuld via loting. Deze loting gebeurt 's avonds, wanneer alles duidelijk binnengekomen en verwerkt is.

Voor het jongste beverjaar (leeftijd 5 jaar) hebben we 20 vrije plaatsen. We verwachten niet dat dit vol zal zitten op deze dag. Indien dit wel zo is gaan we ook voor dit jaar over tot een loting voor de beverplaatsen en wachtplaatsen

Wanneer broers en zussen niet op 25 mei ingeschreven worden dan is er geen voorkeursbehandeling meer. Op tijd inschrijven is nodig om duidelijk te kunnen zijn naar mogelijk nieuwe leden.


Inschrijfdag-broerszussen-kinderen-oud-leiding-kinderen-aangrenzende-straten
Vrije plaatsen

In de loop van de maand juni kunnen sommige aantallen nog veranderen, naargelang het aantal kindjes die stoppen. We streven naar 20 kindjes per volgjaar. Wanneer deze plaatsen gevuld zijn leggen we een wachtlijst aan die strikt wordt (op)gevolgd en maximaal 10 leden telt.

 

Geboortejaar Tak                     # vrije plaatsen # reeds op wachtlijst
2013 Bevers 0 9
2012 Bevers 0 >10 (volzet)
2011 Welpen 0 >10 (volzet)
2010 Welpen 0 >10 (volzet)
2009 Welpen 0 >10 (volzet)
2008 Wolven 0 >10 (volzet)
2007 Wolven 0 4
2006 JVG 0 1
2005 JVG 0 0
2004 VG 0 8
2003 VG 0 1