Lid worden
 
Inschrijvingssysteem
Al enkele jaren stellen we vast dat de interesse in onze werking het aanbod ruim overstijgt. Ouders komen steeds vroeger aanschuiven om een plek te verwerven voor hun kind. We hebben persoonlijk moeite met het jaarlijks vervroegen van de aanschuifrijen, want dit veroorzaakt een hoop praktische problemen waar we het hoofd niet aan kunnen bieden. Ouders die zich niet kunnen vrij maken om in de rij te staan zijn hiervan de dupe.

Na veel wikken en wegen hebben we een nieuw inschrijvingssysteem uitgewerkt, waarbij we ons lieten inspireren door ‘192e FOS De Wouw’ uit Gent. Voortaan doen we de inschrijvingen volgens het model dat hieronder staat beschreven.

Het maximum aantal plaatsen per geboortejaar houden we op 20. Voortaan stellen we wel een maximum van 10 op het aantal plaatsen in de wachtlijst. We merkten de voorbije jaren namelijk dat het haast onmogelijk is voor iemand na plaats 10 om na enkele jaren lid te worden. We willen niemand valse hoop geven.

We behouden onze twee inschrijvingsdagen: één in mei en één in augustus.

Op de inschrijvingsdag in mei (23/05/2020 10u00-12u00) bieden we de kans om vroeger in te schrijven aan:
  • broertjes en zusjes van leden
  • kindjes van oud-leiding
  • kindjes uit de Sint-Jansdreef, Peter Benoitlaan en Jan Breydellaan
Na deze dag worden de vrije plaatsen van alle geboortejaren via de website meegedeeld met het oog op de inschrijfdag in augustus.

Op de inschrijvingsdag in augustus (22/08/2020 10u00-12u00) registreren we alle andere inschrijvingen. Wie de inschrijfdag in mei miste wordt op deze dag gelijk behandeld als de anderen.

Omdat we streven naar een eerlijke manier, waarbij iedereen dezelfde kans heeft om lid te worden, schakelden we sinds enkele jaren over naar een lootsysteem. De gegevens worden genoteerd, maar de volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de garantie van inschrijven. Vroeg komen aanschuiven zal dus geen zin meer hebben.

De loting gebeurt 's avonds, wanneer alles duidelijk binnengekomen en verwerkt is. We starten met alle namen van de vrije plaatsen te loten, daarna worden volgens hetzelfde systeem de 10 plaatsen van de wachtlijst opgevuld, waarbij de volgorde wordt bepaald door de volgorde van trekking. Waren er geen vrije plaatsen en stonden er reeds personen op de wachtlijst, dan behouden die personen uiteraard hun plaats en worden de overige plaatsen via loting verder opgevuld. Iedereen wordt tenslotte persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn/haar situatie.

Elke verandering brengt ongemakken met zich mee. We hopen dat iedereen begrip kan tonen voor de situatie en zich kan vinden in onze nieuwe werkwijze. Onze dank daarvoor.
Twijfel niet om uw vragen te stellen via .
Inschrijvingsdag
22 augustus 2020 - 10u - Lokaal De Menapiër
 
Inschrijvingsdag-
In september starten we weer met een nieuw werkjaar. De eenheid bloeit als nooit tevoren, ondertussen telt onze eenheid ruim 300 actieve leden.

Volgend jaar staat er opnieuw een grote gemotiveerde leidingsploeg klaar om te spelen en ravotten met al dat jong geweld. De eenheid draait als een goed geoliede machine en we koesteren onze goede naam in het Brugse.

Om onze werking niet uit zijn voegen te laten barsten en kwaliteit te bewaken, werken we met één inschrijfdag (22 aug '20). Buiten die dag zetten we niemand op de lijst. Dit om het voor ons en voor jullie eenvoudig, overzichtelijk en eerlijk te maken en te houden.

Door ons groot ledenaantal werken we al een aantal jaren met wachtlijsten. Die wachtlijsten bestaan per geboortejaar. Indien er al 20 kindjes voor een bepaald geboortejaar zijn ingeschreven, dan kom je op de wachtlijst te staan. Per geboortejaar kunnen maximaal tien leden op de wachtlijst staan. Uit ervaring hebben we immers gemerkt dat voorbij nummer 10 de kans zo goed als onbestaand is dat men het komende scoutsjaar kan starten.
Nieuwe leden die 5 jaar worden tussen 1 september 2019 en 31 december 2019 of die al ouder zijn, kunnen inschrijven op zaterdag 22 augustus 2020 van 10u tot 12u in ons lokaal (de Menapiër). Bij teveel leden komen ze op een wachtlijst te staan.

De gegevens worden op deze dag genoteerd, maar de volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de garantie van inschrijven. Vroeg komen aanschuiven heeft dus geen zin.

Kindjes kunnen pas naar de scouts komen eens ze 5 jaar zijn. Het kan dus zijn dat uw zoon of dochter is ingeschreven, maar pas na een aantal weken effectief naar de activiteiten mag komen!


Heb je vragen of zijn er zaken onduidelijk, dan kan je deze altijd mailsgewijs stellen via  .
Inschrijfdag broers/zussen, kinderen oud-leiding, kinderen aangrenzende straten
23 mei 2020 - 10u - Lokaal De Menapiër
 
Op de inschrijvingsdag van 23 mei 2020 (10u00-12u00 in ons lokaal de Menapiër) bieden we de kans om vroeger in te schrijven aan:
  • broertjes en zusjes van leden
  • kindjes van oud-leiding
  • kindjes uit de Sint-Jansdreef, Peter Benoitlaan en Jan Breydellaan
Alle andere kunnen zich bij de Menapiërs inschrijven op 22 augustus 2020.

Deze extra inschrijvingsdag biedt enkel voordeel als vervroegde inschrijvingsmogelijkheid en resulteert niet tot voorrang binnen de reeds bestaande wachtlijsten.

Inschrijven kan enkel voor kinderen die 5 jaar worden voor of op 31 december 2020.

De gegevens worden op deze dag genoteerd, maar de volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de garantie van inschrijven. Vroeg komen aanschuiven heeft dus geen zin.Voor geboortejaren waarvan alle plaatsen vol zitten wordt de volgorde op de wachtlijst bepaald volgens een loting van de namen. De personen die zich reeds op deze wachtlijst bevonden, behouden uiteraard hun plaats, de overige plaatsen worden opgevuld via loting. Deze loting gebeurt 's avonds, wanneer alles duidelijk binnengekomen en verwerkt is.

Voor het jongste beverjaar (leeftijd 5 jaar) hebben we 20 vrije plaatsen. We verwachten niet dat dit vol zal zitten op deze dag. Indien dit wel zo is gaan we ook voor dit jaar over tot een loting voor de beverplaatsen en wachtplaatsen

Wanneer broers en zussen niet op 25 mei ingeschreven worden dan is er geen voorkeursbehandeling meer. Op tijd inschrijven is nodig om duidelijk te kunnen zijn naar mogelijk nieuwe leden.


Inschrijfdag-broerszussen-kinderen-oud-leiding-kinderen-aangrenzende-straten
Vrije plaatsen

In de loop van de maand juni kunnen sommige aantallen nog veranderen, naargelang het aantal kindjes die stoppen. We streven naar 20 kindjes per volgjaar. Wanneer deze plaatsen gevuld zijn leggen we een wachtlijst aan die strikt wordt (op)gevolgd en maximaal 10 leden telt.

 

Geboortejaar Tak                     # vrije plaatsen # reeds op wachtlijst  
2014 Bevers 0 7  
2013 Bevers 0 >10 (volzet)  
2012 Welpen 0 7  
2011 Welpen 0 5  
2010 Welpen 0 8  
2009 Wolven 0 9  
2008 Wolven 0 >10 (volzet)  
2007 JVG 0 4  
2006 JVG 1 0  
2005 VG 2 0  
2004 VG 0 6