zomerkamp 2021: veiligheidsvoorschriften
 
De aanpak van 2021
Vorig jaar hadden we een coronakamp, dit jaar streven we naar een normaal kamp!
 
Wat mag anders?

De jeugdwerkregels voor deze zomer zijn flink wat soepeler dan vorig jaar. Zo worden Leiding, Stam en Kookploeg stillaan gevaccineerd. Ook de basis hygiëne maatregelen zijn ondertussen al gewoontes geworden. Voeg hieraan de dalende cijfers en het belang van jeugdwerk toe en je krijgt een zomerkamp zonder zorgen!

De Ambrassade kwam met een zomerplan, deze werd door de eenheidsleiding gebruikt om ons zomerkamp te organiseren. Zo mogen we met 200 in een bubbel (exclusief leiding). Maar we vermijden alle mogelijke contacten met externen. Daarnaast moet nog steeds worden ingezet op bepaalde hygiëne maatregelen, vermijden we fysieke contacten in de bubbel en houden we bij van ieder lid wie zijn/haar hoog-risico-contacten zijn. Dit zal voornamelijk gaan over beste vriendjes/vriendinnetjes of de personen met wie hij/zij samen slaapt in een tent. Indien er toch symptomen te voorschijn komen, worden een stappenplan gehanteerd die ook terug te vinden is op de website van de Ambrassade. Daarnaast houden we nog steeds een contactlogboek aan.

 
Wat doen we anders?

We gaan voor een bubbel van 200 personen (heel de eenheid)! Om het risico op besmettingen te verlagen kiezen we wel een aanpak met testing. Zo zal alle leiding en stam gedurende het zomerkamp 3x een zelftest laten afnemen. Op deze manier beheren we het risico binnenin en tussen de verschillende takken. Alle kinderen worden vrijgesteld van een test op kamp, al vragen we om zelf de verantwoordelijkheid op te nemen om net voor kamp niet naar een rode zone, een ander (buitenlands) kampje, ... te gaan. Op deze manier heeft het mooie gebaar van de leiding toch zijn nut!

Hoe we dit aanpakken vind je hieronder. De belangrijkste zaken lijsten we even op:

 • We hebben 1 grote bubbel.
 • We vermijden zoveel mogelijk onderling contact tussen de takken.
 • Leiding laat zich systematisch testen op kamp.
 • We zorgen voor hygiëne en een contactlogboek.
 • We volgen een stappenplan indien het ergens mis loopt.


 

Wie mag mee op kamp?
We nemen het liefste iedereen mee op kamp! Maar het moet wel veilig zijn.
 
Ziek voor de start van het kamp?

Indien uw zoon of dochter tot drie dagen voor het kamp symptomen had kunnen zij helaas niet mee op kamp. In dat geval vragen we ook om de eenheidsleiding hiervan op de hoogte te stellen.

Deze regel geldt uiteraard voor iedereen die betrokken is bij het kamp, van gastjes tot leiding en kookploeg.
 

Reizen en kampjes?

We vragen om strikt de maatschappelijke regels te respecteren. Wie uit een rode zone komt net voor zomerkamp of wie de week voordien op een (buitenlands) kampje is geweest, dient zich te laten testen en/of in quarantaine te gaan zoals voorgeschreven door de overheid.

Corona initieel weren van ons kampterrein is tenslotte de beste manier voor een veilig kamp!
 

Risicogroepen?

Het gaat voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar, personen met chronische ziektes, diabetes, hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is.

Maak je deel uit van een risicogroep? Nog niet meteen panikeren. Je kan meegaan op voorwaarde dat je toestemming krijgt van je (huis)arts. Bezorg deze samen met je medische fiche aan de eenheidsleiding.
 

Afzetten & ophalen


Vertrek & ophalen aan het lokaal
We vragen aan alle ouders om een mondmasker te dragen bij het afzetten & ophalen van uw kind. Neem op voorhand afscheid van uw kroost en blijf niet hangen aan het lokaal om uit te zwaaien. Zo kunnen we snel & efficiënt vertrekken. Elke tak zal afspreken op een bepaalde zone van het terrein naast het lokaal (een beetje zoals overgang). We spreken af op maandag 9 augustus om 8u45! Op 19 augustus starten wij onze terugweg, we schatten rond 18u toe te komen. Hou afstand van de andere ouders & kinderen. Eenmaal al uw kuikens terug bij u zijn vragen we om zo snel mogelijk te vertrekken.


Bevers ophalen in Éprave
Op zaterdag 14 augustus moeten de bevers om 15u afgehaald worden op het kampterrein. Alle beverouders zijn welkom vanaf 11u voor onze mini-bezoekdag. Deze gelegenheid gaat door van 11u tot 15u, vergeet je lunchpakket niet, de bevertjes krijgen nog eten van ons. We bieden dit concept graag aan om ook de ouders van onze jongste leden te tonen waar wij gedurende het jaar en op kamp mee bezig zijn. Op het programma staat alvast een vlaggengroet, een gezellige babbel, een rondleiding en een frisse duik in de beek wie dit wenst.

wat als er zieken vallen?

Ziek worden op kamp? Dat gebeurt wel vaker, maar dit jaar springen we daar iets anders mee om.
Helaas zal iedereen die ziek wordt het kamp moeten verlaten (vermits een deskundige beoordeling).

We volgen het stappenplan van de Ambrassade. Dit is opgesteld in samenwerking met experten en goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad. Per stap worden de betreffende ouders op de hoogte gebracht. Het gaat als volg in z'n werk:

1. Vaststellen dat een deelnemer (kindje, leiding, kookploeg) ziek is.
2. Vermoeden we dat het kan gaan om COVID-19?

 • Minstens 1 van volgende symptomen: hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, geur- of smaakverlies, (enkel bij kinderen: koorts).
 • Minstens 2 van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse valling.
3. De symptomen komen overeen.
 • Deelnemer onmiddellijk in quarantaine plaatsen.
 • Deelnemer krijgt eerst een zelftest door onze eenheid (betaald door de eenheid) en wordt vervolgens via een snelle antigeentest getest bij apotheek (betaald door de ouders).
 • Indexpersonen van de deelnemer blijven op locatie en vermijden ieder contact met externen en met alle bubbels. Indexpersonen = personen die in dezelfde tent slapen + personen die intens fysiek contact hebben gehad met deelnemer.
4. De deelnemer test positief op COVID-19.
De indexpersonen worden getest met snelle antigeentest bij apotheek (betaald door de ouders).
 • Indien > 30% van de indexpersonen positief testen wordt het volledige kamp onderworpen aan sneltesten op dag 0 en dag 2. Bij 1 extra positieve deelnemer anders dan de indexpersonen gaat het volledige kamp naar huis.
 • Indien < 30% van de indexpersonen positief testen gaan enkel positieve deelnemers naar huis een gaat kamp door.
5. De deelnemer test negatief op COVID-19. Iedereen blijft op kamp

Wat met de rest van de bubbel?

Ging het effectief om een geval van COVID-19? Dan moeten helaas alle hoog-risico-contacten van de zieke persoon ook getest worden. Dit zal in Brugge (met de ouders) of in Rochefort (bij een plaatselijke arts) gebeuren naargelang de logistieke haalbaarheid. Anders kunnen zij gewoon voort genieten van het kamp!

Moet echt iedere zieke naar huis?
Deze regel is minder streng dan vorig jaar maar we zijn toch op onze hoede. Het is de enige manier waarop we ons zomerkamp veilig kunnen organiseren.
 

Medische fiche

Vergeet ook zeker niet een medische fiche in te vullen en op te sturen voor het kamp naar Kauw (Jord Laporte, Rozendal 58, 8000 Brugge). Dit jaar willen we gezien de omstandigheden zeker alle medische fiches ontvangen hebben voor we op kamp vertrekken.

Behoort je kind tot een risicogroep? Vermeldt dit ook zeker op de medische fiche en voeg de toestemming van de (huis)arts toe.

Dat is ook dit jaar belangrijker dan ooit!

Op kamp in bubbels
Vorig jaar was de kerngedachte "bubbels, bubbels, bubbels"! Dit jaar gaan we voor een aanpak met 1 grote bubbel!
 
contactbubbels
Op het kamp wordt er gewerkt met een contactbubbel, waar maximum 200 personen in zitten (exclusief leiding). Iedereen die meegaat op kamp zal dus in deze bubbel zitten. Het principe is als volgt: om binnenin de bubbel zoveel mogelijk vrijheid te hebben (geen social distancing, geen mondmaskers, ...) willen we al het mogelijke contact met externen net wel veilig houden (wel social distancing, wel mondmaskers, ...).

Uiteraard zal onze bubbel nog bestaan uit meerdere takken, we zullen deze takken dan ook niet meer mengen dan nodig. Broertjes en zusjes kunnen elkaar zeker eens zien. Enkel voor de oudsten op kamp, de Stam en de Kookploeg, zullen we het fysiek contact met kinderen en leiding beperken. Een knuffel voor het slapen gaan zal dus door de leiding gegeven worden.

Binnen onze bubbel verloopt het contact normaal. Je kan samen spelen, eten en slapen zonder een mondmasker te dragen of 1,5 meter afstand te bewaren. Wel wordt intensief contact vermeden. We proberen zo weinig mogelijk op elkaar te liggen, dingen met de mond door te geven, gezichten vlakbij elkaar houden ...
We gebruiken daarbij ons gezond verstand bij het voorbereiden van de activiteiten.

Indien er toch contact nodig met externen, dan houden we ons aan de 1,5 meter afstand regel. We gebruiken een mondmasker en eventueel handschoenen als de afstand niet mogelijk is. Dit voorvallen worden telkens zorgvuldig bijgehouden in het contactlogboek.

Subgroepen in onze bubbel
We gaan met ongeveer 300 menapiërs op kamp, wat zeker niet zonder risico is. Daarom zoeken we geen onnodig contact tussen de verschillende takken. Ook binnenin een tak hanteren we enkele kleine regeltjes/trucjes om het aantal hoog-risico-contacten (HRC) per persoon te minimaliseren. Op deze manier kunnen we bij een eventuele besmetting sneller op de bal spelen. Zo zullen alle takken een eigen dorp hebben waar kinderen en leiding slapen. Gedurende het kamp wordt er niet gewisseld van tenten. De tentgenoten zijn bijgevolg HRC. Daarnaast passen we ook enkele hygiënische maatrgelen toe. Alles contactoppervlakken worden voldoende ontsmet, alle kinderen drinken van hun eigen drinkfles of beker en mondmaskers worden gedragen door de VG's, Pioniers, Stam en Kookploeg indien ze in externe dorpen/steden komen.

De takleiders zullen steeds ook de verantwoordelijkheid nemen voor hun tak en samen met hun leidersteam alles in goede banen leiden.
We rusten de takdorpen dit jaar extra uit met eigen set materiaal en EHBO om contact tussen de takken en het doorgeven van materiaal zo veel mogelijk te vermijden.

Samengevat: we werken met een grote bubbel om een aangenaam kamp te hebben, maar zijn bewust van de mogelijke risico's.
contactlogboek

Indien er toch contact is met iemand van buiten onze bubbel, dan wordt dit opgeschreven in een contactlogboek. Zo kan er steeds getraceerd worden wie (on)rechtstreeks contact heeft gehad met iemand anders in het geval van een zieke. Dit logboek zal tot 1 maand na het kamp bijgehouden worden in functie van tracering in het geval van een besmetting.

Wat bij contact met externen?

 • Contact met externen (de boer, dorpsbewoners, leveranciers, ...) proberen we in eerste instantie zoveel mogelijk te vermijden.
 • Indien social distancing niet steeds mogelijk is wordt er wel altijd een mondmasker gedragen, zoveel als mogelijk een afstand van min.1,5m gehouden en eventueel handschoenen gedragen.
 • Altijd neerschrijven in het contactlogboek

 

hygiëne

Op kamp zullen we een vaste routine hanteren waarbij de handen gewassen worden voor en na iedere activiteit, elke maaltijd (inclusief tussendoortjes), bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten, bij niezen of hoesten en na elk toiletbezoek.

We zullen ons zoveel mogelijk aan volgende regels houden, waarvan sommige ons reeds bekend voorkomen:

 • Na het gebruik van papieren zakdoekjes werpen we ze direct weg in een vuilnisbak.
 • We verluchten regelmatig de gebruikte tenten.
 • Hoesten en niezen in de elleboog.
 • Vaak gebruikte tentflappen laten we zoveel mogelijk open staan. Zo vermijden we dat ze te vaak aangeraakt worden.
 • Het grondig reinigen van contactoppervlakken.
 • De kookploeg draagt mondmaskers en handschoenen bij intensief kookwerk en het verdelen van het eten. 

rust
Voldoende uitgerust zijn is cruciaal voor een goeie weerstand. Hoewel we houden van het uitgeputte gevoel na een zomerkamp, nemen we de siëstas en nachtrust van iedereen op het kampterrein ook dit jaar nog serieuzer en doen we het af en toe ook wat rustiger aan.

mondmaskers
Voor de zekerheid en de veiligheid vragen we aan iedereen om een aantal (minimum 5) mondmaskers mee te doen op kamp. Kinderen die +12 jaar zijn (vanaf JVG's dus) worden verwacht een mondmasker te dragen bij contact met externen (vb. de buschauffeur, iemand op dagtocht, ...).
Na het kamp
terug naar huis

Ook het terugkeren naar onze thuisbasis zal met de bussen verlopen. We vragen vriendelijk om niet te blijven praten en direct naar huis te vertrekken wanneer u uw kind komt ophalen, om zo weinig mogelijk risico te hebben.
De bussen zullen toekomen rond 18u, updates zullen worden gegeven via Facebook.

nieuwe contacten

Op kamp worden alle gevallen genoteerd van bubbels die toch contact hebben gehad met een andere bubbel of externe persoon in een contactlogboek.
Indien er achteraf blijkt dat er een besmetting gebeurd zou zijn op het kamp, dan wordt de eenheidsleiding daarvan op de hoogte gebracht door de overheid. Zij zullen dan vragen naar ons contactlogboek. In het geval van een besmetting op kamp worden alle ouders ook op de hoogte gebracht. In dit geval raden we de deelnemers aan om gedurende 1 week geen bezoek te brengen aan mensen uit risicogroepen. Indien er geen besmetting was op kamp, zijn er geen bijkomende maatregelen nodig.

Nog vragen?
Zijn sommige zaken nog niet helemaal duidelijk? Neem zeker ook eens een kijkje in de jeugdwerkregels van de Ambrassade. Dit is een overzicht van alle wettelijk verplichte maatregelen en adviezen van de jeugdsector die van kracht zijn tijdens de zomerkampen. Deze vormen het vertrekpunt voor de organisatie van ons kamp.

Je kan ons ook steeds contacteren met vragen en bezorgdheden op , ook zijn we op vrijdag 18/06 aanwezig in de lokalen tussen 18u30 en 19u voor vragen.