financiële ondersteuning
 
een waaier aan opties
AXI-bonnen
De jeugd-AXI-bon is een geldig betaalmiddel bij iedere jeugdvereniging, jeugdkampen door erkend jeugdwerk binnen en buiten Brugge, activiteiten van de Brugse Jeugddienst én de Brugse buitenschoolse opvang. Onze eenheid valt daar ook onder, bij ons kunnen de AXI-bonnen gebruikt worden om het lidgeld te betalen.

Bruggelingen kunnen voor ieder kind tussen 3 en 18 jaar 10 euro aan jeugd-AXI-bonnen afhalen in het Huis van de Bruggeling.

Mensen met  verhoogde tegemoetkoming of participatiekaart van het OCMW hebben per kind recht op 50 euro jeugd-AXI-bonnen. Vanaf het tweede rechthebbende kind uit hetzelfde gezin ontvang je 75 euro.
De axibonnen kunnen opgehaald worden aan het onthaal in het Huis van de Bruggeling.

Tweedehands uniformen
In onze FOS-shop vind je veel kleren voor tijdens onze activiteiten. Enkel het hemd en de das zijn verplicht tijdens de acitiviteiten, de rest is vrijblijvend te kopen materiaal (truien, T-shirts, ...). In ons winkeltje worden er ook tweedehands uniformen verkocht aan een zachter prijsje. 

Heb je zelf een hemd op overschot die te klein geworden is voor uw kind of stopt uw kind met de scouts? Geef het uniform gerust af bij de FOS-shop zodat het een tweede leven kan beginnen & een ander kindje gelukkig kan maken.
Terugbetaling ziekenfondsen
Heel wat ziekenfondsen betalen een mooi deel van de prijs van kampen terug. Sommige ziekenfondsen zelfs een deel van het lidgeld. Attesten hiervoor kan je downloaden via deze pagina.

Fiscale attesten

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 14 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Sinds 2005 geldt dit ook voor opvang op kampen door het jeugdwerk. Sind 2021 (aanslagjaar 2022) werd de maximumleeftijd verhoogd van 12 naar 14 jaar. Lidgeld komt hiervoor niet in aanmerking.


Indien je een fiscaal attest wenst, kan je hiervoor de eenheidsleiding contacteren via .

Som-fonds
Beschik je over een OMNIO-statuut? Onze nationale koepelorganisatie voorziet via het SOM-systeem (Solidariteit Op Maat) extra korting voor lidgeld, kampen, materialen of activiteiten. Zou dit voor jou een welkom verschil betekenen? Neem gerust contact op met de eenheidsleiding via  of spreek ons aan voor of na een activiteit. Dan bekijken we samen met jou wat we kunnen doen om te helpen en behandelen we dit volledig in vertrouwen.
een-waaier-aan-opties